COMPUTER APTITUDE QUESTIONS – DECIMAL TO HEX CONVERSION – SET 3

D.1-10) Convert the given Decimal number to hexadecimal number

1) 71610

(a) 21C16

(b) A2C16

(c) 2CC16

(d) 2DC16

(e) 2BC16

Explanation:

Answer C


2)  89510

(a) 64F16

(b) 65F16

(c) 74F16

(d) 84F16

(e) 66F16

Explanation:

Answer A


3) 97410

(a) 3CE16

(b) 3CD16

(c) 3DE16

(d) 3BE16

(e) 3CF16

Explanation:

Answer A


4) 19710

(a) C516

(b) D516

(c) C616

(d) B516

(e) B616

Explanation:

Answer A


4) 102510

(a) 40116

(b) 41116

(c) 52116

(d) 40116

(e) 46116

Explanation:

Answer D


5) 98710

(a) 3CD16

(b) 3DC16

(c) 3BD16

(d) 3BB16

(e) 3DB16

Explanation:

Answer E


6) 123010

(a) 4DE16

(b) 4CE16

(c) 5CE16

(d) 4CD16

(e) 4EC16

Explanation:

Answer B


7) 82310

(a) 42716

(b) 30716

(c) 33716

(d) 38716

(e) 40716

Explanation:

Answer C


8) 27810

(a) 11616

(b) 13616

(c) 12616

(d) 21616

(e) 14616

Explanation:

Answer A


9) 36810

(a) 18016

(b) 16016

(c) 17016

(d) 14016

(e) 13016

Explanation:

Answer C


10) 83710

(a) 36516

(b) 43516

(c) 35416

(d) 34516

(e) 38516

Explanation:

Answer D


Related READS

Decimal to Octal Conversion Set 2

How To Prepare For Computer Aptitude And Questions For Practice – PART 2

Computer Aptitude Questions – Decimal To Binary Conversion Set 1