Crematorium of Famous Persons

Raj Ghat Mahatma Gandhi
Shanti Van Jawahar Lal Nehru
Vijay Ghat Lal Bahadur Shastri
Shakti Sthal Indira Gandhi
Kishan Ghat Chowdry Charan Singh
Abhay Ghat Moraji Desai
Veer Bhumi Rajiv Gandhi
Samata Asthal Jagjeevan Ram
Ekta Asthal Giani Zail Singh, Chandra Shekhar
Karma Bhumi Dr. Shankar Dayal Sharma
Uday Boomi K.R. Narayanan
Mahaprayan Ghat Dr.Rajendra Prasad