எழுதப்படிக்கத் தெரியுமா? ரூ.65 ஆயிரம் ஊதியத்தில் சிறு வழக்கு நீதிமன்றங்களில் வேலை
View Post

எழுதப்படிக்கத் தெரியுமா? ரூ.65 ஆயிரம் ஊதியத்தில் சிறு வழக்கு நீதிமன்றங்களில் வேலை

எழுதப்படிக்கத் தெரியுமா? ரூ.65  ஆயிரம் ஊதியத்தில் சிறு வழக்கு நீதிமன்றங்களில் வேலை சென்னை சிறுவழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் உள்ள காலியிடம் மற்றும் உத்தேச காலியிட பதவிகளுக்கு பணி நியமனம் செய்யும்…
View Post